women moncler jacketsugg ֩`ͨ؜knitted ugg bootsmoncler ukair force saleChristian Louboutin Heelsmoncler vest on saleaustralian uggssheepskin uggs bootsugg classic short chestnut
 
   
     
       
         
NL | FR | EN
 
  vrijdag 27 augustus 2021

Enkele mijlpalen:

 • geboorte ABC (All Budget Cars)
  juni 1999
 • opening car cleaning center
  augustus 1999
 • start ABC Tuning
  mei 2000
 • oprichting ABC Tuning Club
  juli 2000
 • opening ABC Tuning Café
  december 2000
 • ABC Events ziet het daglicht!
  februari 2002

 

Fijn dat je even de tijd neemt om onze levenswandel te lezen !

Als kind werd Rohnny Budenaers reeds aangetrokken door mooie, glimmende wagens.
Toen reeds ging zijn interesse naar snelle en exclusieve wagens. Je kon het hem niet uit zijn hoofd praten ; later zou hij zeker van die mooie bolides verkopen !
In juni 1999 werd een eerste stap naar de realisatie van zijn kinderdroom gezet en zo ontstond in ALL BUDGET CARS (ABC).

 

 

Als je mooie wagens wil verkopen moet je er natuurlijk voor zorgen dat ze proper zijn en zo ontstond al vlug (augustus 1999) het CAR CLEANING CENTER.
Iedereen weet dat, wanneer je eenmaal in de autobusiness terecht bent gekomen, de stap naar tuning niet groot is. Daarbij kwam nog dat er een enorme vraag naar tuning was en zo was de oprichting een tuning zaak in mei 2000 hiervan slechts een logisch gevolg.

 

 

Indien je nu dacht dat hiermee een einde kwam aan de jongensdroom van Rohnny, dan had je buiten de waard gerekend!!!
In juli 2000 besluiten Rohnny en zijn echtgenote Els dat de tijd rijp was om een tuning club op te richten.

 

 

Aangezien de huidige locatie de grote toestroom van klanten niet meer kon verwerken, moest er dringend naar andere oorden uitgeweken worden.
Zo gezegd, zo gedaan, en in september 2000 werd dan ook gestart met de bouw van een volledig nieuw onderkomen voor de club en de zaak.
Reeds in december 2000 waren deze werken beëindigd en vond de officiële opening plaats van het ABC TUNING CAFÉ.
Dit enig project in de Benelux was de plaats waar je – tijdens een gezellig babbeltje met pintje, cola of koffie – kon wachten tot je auto door vakkundig personeel uitgerust werd met nieuwe velgen of uitbouwkit.
Het was helemaal niet de bedoeling om het zoveelste café te openen; neen alles zou en moest in het teken van ‘tuning’ staan, m.a.w. je kon het veeleer als een themacafé beschouwen.

 

 

De reputatie van de zaak en de continue aangroei van het ledenaantal van de tuning club zouden al vlug tot gevolg hebben dat ook deze nieuwe locatie te klein zou worden, m.a.w. we werden slachtoffer van ons eigen succes.
Hierdoor besluiten Rohnny en Els in 2001 het café te sluiten, en weer op zoek te gaan naar een nieuwe locatie die aan al de eisen zou voldoen. Tot op heden is deze zoektocht nog altijd bezig.....
Omdat "stil staan achteruit gaan is" besluiten Rohnny en Els hun horizon te verruimen en richten in 2002 ABC EVENTS op.

Dit evenementenbureau is gespecialiseerd in het organiseren van gemotoriseerde evenementen. Hier wordt vooral de nadruk gelegd op de veiligheid en de nodige licenties van de bevoegde instanties (politie, stadsbestuur, brandweer,Rode Kruis , …).

Natuurlijk wordt er door de nodige randanimatie voor gezorgd dat de bezoekers en de deelnemers niet de tijd hebben om zich tijdens deze evenementen te vervelen. Dit alles kan slechts mogelijk gemaakt worden door de inzet van het ABC EVENTS Action Team. Deze bestaat uit leden van de V.Z.W. ABC Tuning Club. Zij staan in voor de promotie en het in goede banen leiden van elk evenement. Op elk evenement kan je de leden gemakkelijk herkennen door de aangepaste en in het oog springende kledij.

Zoals je hebt kunnen vaststellen is ABC een dynamische onderneming voor de jeugd en met de jeugd, die nog steeds op zoek gaat naar nieuwe uitdagingen!!!!!